All Rights Reserved

Aurora logoen er et registrert varemerke. Under norsk lov er varemerker beskyttet av lov om varemerker. Ifølge Patentstyret er det etter tillatt å gjengi et varemerke som en illustrasjon til en artikkel. Det er ikke tillatt å bruke logoen til markedsføring av egne varer og tjenester. Vi mener på dette grunnlag at logoen kan brukes så lenge det er i informasjonsøyemed, i artikler knyttet til det emnet den representerer.
Varemerkeloven § 4 at en rett til et varemerke har den virkning at “ingen annen enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn (…) for sine varer”. Eneretten gir innehaveren rett til å nekte andre å bruke varemerket som et varemerke.

Aurora ™ Er Nasjonalt registrert varemerke, Samt registrert i World Intellectual Property Organization, med tilhørende registreringer.